Astor Sellarés, Pierre

Residència 2018
Tipus de projecte:

Projecte d'investigació i de creació d'impacte social en l'àmbit del patrimoni cultural / material, mitjançant les arts plàstiques.

Date
Category
Residència 2018

El meu projecte s’emmarca en un projecte d’investigació com ha arqueòleg i artista.

És un projecte en estat inicial que tinc la voluntat de continuar en d’altres vessants dins la disciplina de les arts plàstiques, com el paisatge com a referents per als espais simbòlics i veritables indrets de fabriques d’energia.

Fases del projecte:
  • FASE A: Consisteix en la recol·lecció sistemàtica de restes arqueològiques dels Ibers Lacetans en els seus jaciments. Els elements arqueològics s’extrauran sempre de les terreres de cada jaciment. Les terreres son aquelles muntanyes de terra on els arqueòlegs aboquem tots els elements no necessaris i que no contribueixen al coneixement històric i científic del jaciment, i doncs son materials de rebuig. Dins d’aquests materials de rebuig podem trobar fragments de ceràmica, ossos, pedres, terra i fins i tot metalls.
A dins de la FASE A, també incorporaré en la recerca d’energia, suports audiovisuals dels indrets de recol·lecció. És a dir, al moment d’extreure aquests materials físics, també crearé un audiovisual que permeti transportar al receptor del meu projecte cap als jaciments arqueològics, i poder fer palès l’ importància del indret geogràfic com a font d’energia primària que flueix i s’incorpora a dins de tots els objectes arqueològics en proximitat recuperats.
  • FASE B: Acció executiva del treball i investigació plàstica.
  • FASE C: Finalització del treball i valoració del relat que se’n pot derivar d’ell mateix. Anàlisis crític.