Programa de la primera setmana

H À B I T A T S L Í Q U I D S

L’aigua és vida i els rius són els espais connectors, fonts de biodiversitat i vertebradors del nostre territori, els quals han fet possible el desenvolupament d’activitats econò­miques molt pròsperes al llarg de la història. Els rius i riberes, però, no sempre han estat respectats per les societats que han ocupat i aprofitat l’espai i els recursos que ens ofereixen.

La primera setmana observarem el Torrent de les Tàpies;

El torrent de Les Tàpies neix a La Guàrdia de Calders, baixa per l’altiplà de Les Tàpies, salta a la font de Les Tàpies i arriba a la riera Gavarresa entre Artés i el Pont de Ca­brianes. Durant el seu recorregut fins al salt i la font de Les Tàpies circula per un estrat potent i dur de calcària d’origen coral·lí que crea bellesa pels salts i les cubetes arro­donides que l’aigua hi modela a la superfície i confusió perquè a trams part de l’aigua s’infiltra cap a estrets canals càrstics i ressorgeix més enllà.

També passa pel Forn de la Calç i des d’aquest lloc el seguirem per assolir els següents objectius.

Objectius de concepte:

  • Conèixer les diverses formes de vida que formen part dels ecosistemes fluvials i les seves construccions.
  • Trobar analogies amb les construccions humanes.
  • Reflexionar sobre algunes de les problemàtiques ambientals que afecten als rius.

Objectius de procediments:

  • Identificar espècies animals i vegetals en el context fluvial.
  • A partir de l’observació afavorirem la creació d’edificis, escultures i instal·lacions.

Objectius d’actituds:

  • Fomentar actituds de reflexió-acció i l’esperit crític.
  • Fomentar la interrelació directa, el treball en equip i actituds de respecte envers els companys i la natura.

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment