Taller de nius

Un niu o una obra d’art? Som ocells!

 

CACiS obre un diàleg amb els espais i els materials que tenim a l’abast, cercant una millor relació amb l’entorn i incorporant-la en qualsevol etapa de l’aprenentatge o àmbit de l’escola.

Aquest taller ens fa veure com són els nius dels ocells en les diferents èpoques de l’any .

 

Previsió de les activitats a realitzar (una única sessió):

 

 • Observació i reconeixement de l’entorn. Els diferents usos dels materials trobats.
 • Explicació sobre el treball cooperatiu que han de realitzar i execució del taller.
 • Recollir els materials, triatge i les seves utilitats: Troncs i construccions escultòriques / restes vegetals de l’interior dels troncs per l’elaboració de pigments (lignines).
 • Neteja del bosc.

Partirem de la necessitat de donar-nos el temps necessari per observar la natura, escoltar-la, sentir-la i fer-nos preguntes amb la voluntat d’interpretar-la per aprendre de la seva riquesa. De la importància de l’hàbitat per tots nosaltres i tots els éssers vius, el concepte de cicle de vida i les diferents etapes, les necessitats de cadascuna, les oportunitats i reptes dels factors externs, dels materials disponibles…

Introduirem paraules com la biomimesi: observació i reinterpretació d’una solució per resoldre una necessitat o una adversitat, identificació de solucions arquitectòniques o altres.

Finalment veurem un niu com un obra d’art: descontextualitzar l’objecte i donar-li protagonisme (amb un marc, segons el context on el posem, etc.).

 

Dinàmica del taller (dues propostes):

 

Taller col·lectiu:

 • Sortir a cercar materials que ens poguessin ser útils per la construcció d’un niu.
 • Classificar els materials separant els troncs més gruixuts per fer la base les branques més primes per fer l’estructura i fulles o herba seca per farcir i recobrir.
 • Construir col·lectivament un niu.
 • Escollir les formes orgàniques dels troncs que van servir per donar la forma circular.
 • El material de construcció tot era sec i amb tonalitats marronoses… selecció és intencional per poder donar una estètica determinada a l’obra. En aquest punt vam discutir com una intervenció intencionada, com per exemple la introducció d’un element de color, pot donar a l’obra la qualificació d’obra d’art contemporani.

 

Taller individual:

 • Un cop a l’aula, amb el material recollit que va sobrar, vam fer un exercici de construcció de nius petits, per explorar-ne la plasticitat per poder treballar amb infants petits.
 • A partir de març, temps de nidificació, podem aprofitar algunes plantes verdes, com l’Apegalosa, apegalós, amor d’hortolà, rèvola, rèbora i herba de gallina / Totes les parts de la planta estan cobertes de petits esperons, que fan que s’adhereixi com el velcro a la roba o el borrissol corporal. Per aquesta propietat es molt divertida per fer nius petits.
 • També podem fer uns nius més elaborats amb fang i branques, fulles o altres materials vegetals secs. Moltes ocells més treballadors ho fan per aconseguir un niu més segur.

 

Objectius:

 

 • Identificar els materials que intervenen en les construccions de tots els éssers vius.
 • Cercar en el nostre entorn els materials invasors que ens poden ser útils per la realització de la nostra obra.
 • Relacionar les construccions dels animals amb les obres d’autors/res contemporanis.
 • Veure les diferents finalitats estàtiques o funcionals de les construccions animals.
 • Jugar i aplicar tècniques constructives a partir de l’observació i manipulació de material biològic.
 • Cercar aspectes sensorials i socials, cercant la relació entre l’esser humà i el medi.

 

No Comments

Post A Comment